fbpx

Gökçen Gül

Klinik Psikolog

Erzincan’da doğdu. Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sürecinde Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gördü. SOYAÇ(Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar) projesi kapsamında, risk altındaki çocuklar ile çalıştı.Bu dönemde MMPI,WISC-R ve Çocuk Testleri Eğitimi aldı.Lisans eğitiminden mezun olduktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklar ve aileleri ile çalıştı.

Hemen ardından Kent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda “Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış Çocuklarda Ebeveyn Tutumunun Çocuğun Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi ‘konulu bitirme projesini tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilgelik Enstitüsü’nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini aldı. Çalışmalarında öncelikli olarak Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmakta ve Şema Terapi kullanmaktadır.

.

Menü